Velkommen til Langø

Basbjerg Grundejerforening byder velkommen til ferielandet

Basbjerg Grundejerforening

Fiskerhuset

Som et let genkendeligt vartegn, ses det lille fiskerhus på Basbjerg stejleplads (stort åbent område til udbredning og tørring af garn) på mange solnedgangsfotos fra Langø.

 

Basbjerg Grundejerforening

Fotogalleri

Billeder fra Langø i storm og stille, sommer og vinter - til lands, til vands og fra luften ... god fornøjelse.

Basbjerg Grundejerforening

Basbjerg

Basbjerg er i Kerteminde Kommuneplan udlagt til sommerhusområde.

Læs her hvilke generelle og specielle regler, der gælder for området.

Hjertestarter

Adresse
Rajgræsset 7
5390 Martofte

Hjertestarteren er placeret på endevæggen i carporten. Belyst døgnet rundt og let at finde.
Rutevejledning

Datoer 2024

Strandrensning og vejforbedring    
1. juni 2024 - kl. 10.00

Vi mødes på stranden kl. 10.00 - og samles efterflg. til hygge i Rajgræsset. 
Tilmeld venligst til 
bestyrelsen af hensyn til indkøb mm.
Resten af året hjælper vi selvfølgelig også hinanden med at renholde stranden - og med at passe på den og strandvolden.
Husk i den sammenhæng, at stranden ved Fiskerhuset ikke er slæbested - dette findes på Korshavn og i Bregnør. Biler+jolletrailere har allerede gjort stor skade på strandvolden, der ved Fiskerhuset er helt fladkørt.

23. juni kl. 21.00 på stranden.
Sct. Hansbål ... hvis vejrguderne vil det! Hjælp gerne med opbygning af bål (fra 16.juni) - og mød glade op. Vi håber rigtigt mange vil deltage i opbygningen af et bål - og møde op til afbrænding.

Lørdag d. 10. august 2024 kl. 10 på Hundegræsset 1
Generalforsamling. Indkaldelse og dagsorden følger.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juli.

Basbjerg Grundejerforenings Arkiv

Ønsker du - som medlem af grundejerforeningen - at finde referater, regnskaber mm., er der oprettet en arkivside, hvorfra dette materiale kan downloades - klik her.

Slå græs - lege med motorsav - holde fest ... ?

Det kan siges ganske kort:

  • Skal du "larme" - vis hensyn.
  • Bliver der larmet - vær overbærende.
  • Brug den sunde fornuft. Holder der en barnevogn med et sovende barn - eller er der en hyggelig familiemiddag i gang på naboens terrasse - så styr hestkræfterne på sav og klipper.
  • Skal du have fest - eller besøg af "Træfælding og Brændekløvning aps" - kan det være en god ide at orientere naboerne herom. Evt. udstyret med en "på forhånd tak for forståelsen"- drik eller plante.

Vi kan alligevel ikke håndhæve regler, derfor intet reglement - men - Basbjerg Grundejerforening henstiler til alle brugere af husene om at der - især i ferieperioder - afvikles græsslåning mm. mellem 10 og 12; og at der er stilletid mellem 12 og 14.

Japansk Pileurt

På de seneste års generalforsamlinger har der været en intens diskussion af problemet med japansk pileurt på et par ubebyggede grunde. Planten er meget invasiv - og derfor næsten ikke til at komme af med.

Et oplysende link om bekæmpelse findes her

Foreningens medlemmer opfordrer kraftigt alle grundejere (ikke mindst af ubebyggede grunde) til at bekæmpe pileurt - inden den spreder sig i hele området.

Badebro